Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Op de website staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Dierencoach Ann niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit.
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten en logo) berusten bij Dierencoach Ann. Foto’s en/of afbeeldingen zijn persoonlijk eigendom van Dierencoach Ann of overgenomen van auteursrechtenvrije websites zoals pixabay en pexels.
Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierencoach Ann. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, ten alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.
Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Dierencoach Ann.
Heb je vragen/klachten of opmerkingen over deze disclaimer?
Dan kun je e-mailen naar onderstaand emailadres.