Privacyverklaring

Gelet op de nieuwe Europese wetgeving inzake privacyregels, GDPR (General Data Protection Regulation) van 25 mei 2018 vraagt Dierencoach Ann enkel gegevens om een duidelijk beeld te krijgen wie haar wil contacteren.
Het nalaten van uw naam en telefoonnummer dient om telefonisch gecontacteerd te worden met het oog op het verschaffen van meer uitleg omtrent de aangeboden diensten.
Naast de naam en telefoonnummer van de persoon die contact opneemt, vraagt Dierencoach Ann ook naar de woonplaats (stad of gemeente) van de betrokken persoon, dit om na te gaan of een consultatie op locatie kan gebeuren of via Skype mogelijk is. Verdere adresgegevens zijn op het ogenblik van het invullen van het contactformulier niet verplicht.
Dierencoach Ann neemt de bescherming van uw privacy erg serieus.
Bijkomende gegevens die u nalaat op het contactformulier dienen om een idee te krijgen hoe u en/of uw huisdier best kan geholpen worden. De door u gestuurde informatie via het contactformulier wordt enkel door Dierencoach Ann gelezen en de inhoud blijft geheim voor derden. De telefonisch verstrekte informatie wordt ook geheim gehouden.
Na eenmalige telefonische contactname worden deze gegevens definitief verwijderd en wordt U verder niet meer gecontacteerd. Enkel voor bestellingen van een e-book zijn wij verplicht een mailadres te vragen om dit te kunnen doorsturen. Nadat het doorsturen is voltooid krijgt de klant geen verder mails meer.  Geen enkele data zal worden gebruikt, opgeslagen of doorgegeven aan derden, tenzij Dierencoach Ann daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
De nodige veiligheidsmaatregelen werden ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die werd ontvangen op deze site.
Op het ogenblik dat de bezoeker zijn gegevens nalaat op huidige website gaat deze akkoord met deze privacyverklaring.
Heb je vragen/klachten of opmerkingen over deze privacyverklaring?
Dan kun je e-mailen naar onderstaand emailadres.